Известувања

22.10.2020

Соопштение за плати за месец Октомври 2020 година

повеќе

07.10.2020

Движење на индексот на цените на мало во Република Македонија за месец Септември 2020 година

повеќе

21.09.2020

Соопштение за плати за месец Септември 2020 година

повеќе

07.09.2020

Движење на индексот на цените на мало во Република Македонија за месец Август 2020 година

повеќе

20.08.2020

Соопштение за плати за месец Август 2020 година

повеќе

07.08.2020

Движење на индексот на цените на мало во Република Македонија за месец Јули 2020 година

повеќе

20.07.2020

Соопштение за плати за месец Јули 2020 година

повеќе

07.07.2020

Движење на индексот на цените на мало во Република Македонија за месец Јуни 2020 година

повеќе

30.06.2020

Референтната стапка за пресметување на стапката на казнената камата, за периодот од 1 јули 2020 година до 31 декември 2020 година

повеќе

22.06.2020

Соопштение за плати за месец јуни 2020 година

повеќе

08.06.2020

Движење на индексот на цените на мало во Република Македонија за месец Мај 2020 година

повеќе

22.10.2020

Соопштение за плати за месец Октомври 2020 година

повеќе

 

02.06.2020

Б А Р А Њ Е

За Ваше мислење со предлог

Почитувани,

Во врска со советувањата, кои вообичаено секоја година ги одржувавме по неколку пати, а оваа година ниту еднаш, освен за завршната сметка, а тоа е така од објективна причина, заради воведените вонредни мерки, околу „корона вирусот“, кој за жал кај нас во последно време зема се поголем замав. Во таа смисла, во меѓувреме контактиравме со повеќе наши коминтенти, дали да одржиме посебно советување со физичко присуство или не, како и предавање „on line“.

Одговорот скоро 99% е: „НЕ“ заради лична заштита, туку да изготвиме материјал со сите потребни новини и појаснувања, кои се однесуваат на целокупното материјално-финансиско и правно работење во досегашниот период. Ваквиот материјал ќе Ви биде доставен веднаш по прифаќањето на овој наш предлог. Овој материјал би чинел 1.500 денари.

Во таа смисла, Ве молиме да ни дадете Ваше мислење или предлог, во врска со ова прашање. Воедно, дали да Ви го доставиме материјалот, потврдете писмено, устно или на нашиот е-маил: mbiro@t.mk

 

МАКЕДОНИЈА БИРО

Македонија биро е едно од најстарите консултантски друштва во РМ. Формирано е на 15.06.1971 година, и е единствена специјализирана организација за давање стручна и друга помош на сите кадри од областа на буџетите и буџетските корисници, здравствените и непрофитни организации и делумно и за трговските друштва преку одржување на разни стручни советувања, семинари, лични контакти и други форми на едукација на споменатиот кадар.

повеќе...

 

  • Стручна литература
  • Обрасци
  • Канцелариски материјал

Советувања

“МАКЕДОНИЈА БИРО” - Скопје

Консултантско друштво за економско-правни и други услуги

организира стручно-едукативно советување на тема:

ИЗГОТВУВАЊЕ НА ЗАВРШНАТА СМЕТКА ЗА 2019 г.; ПОЈАСНУВАЊА ЗА ПОВАЖНИ ЗАКОНСКИ ПРОПИСИ, КОИ ИМААТ ДИРЕКТНО ВЛИЈАНИЕ НА ЗАВРШНАТА СМЕТКА И ЗА ДРУГИ МАТЕРИЈАЛНО-ФИНАНСИСКИ И ПРАВНИ ПРАШАЊА

Стручното советување ќе се одржи во:

- ОХРИД - хотел “МИЛЕНИУМ” на 27, 28 и 29 јануари 2020 година; и

- СКОПЈЕ - хотел “КОНТИНЕНТАЛ” на 30 и 31 јануари 2020 година.

Повеќе

Курсна листа

повеќе

Корисни линкови

повеќе