Известувања

21.05.2020

Соопштение за плати за месец Maj 2020 година

повеќе

07.05.2019

Движење на индексот на цените на мало во Република Македонија за месец Април 2020 година

повеќе

21.04.2020

Соопштение за плати за месец Април 2020 година

повеќе

07.03.2020

Движење на индексот на цените на мало во Република Македонија за месец Март 2020 година

повеќе

20.03.2030

Соопштение за плати за месец Март 2020 година

повеќе

09.03.2020

Движење на индексот на цените на мало во Република Македонија за месец Февруари 2020 година

повеќе

20.02.2020

Соопштение за плати за месец Февруари 2020 година

повеќе

14.02.2020

Движење на индексот на цените на мало во Република Македонија за месец Јануари 2020 година

повеќе

22.01.2020

Основица за пресметување на придонесите од плата и даночно ослободување за за 2020 година

повеќе

21.05.2020

Соопштение за плати за месец Maj 2020 година

повеќе

 

Извадок од уредбата со законска сила за финансиска поддршка на работодавачите од приватниот сектор погодени од здравствено-економската криза предизвикана од вирусот covid-19, заради исплата на платите за месеците април и мај 2020 година

повеќе

 

П О К А Н А

ЗА ГОДИШНА ПРЕТПЛАТА НА МЕСЕЧНИОТ БИЛТЕН

“ПРАКСА, СМЕТКОВОДСТВО, ФИНАНСИИ

И ПРАВНА ПРОБЛЕМАТИКА” ЗА 2020 година

повеќе

 

МАКЕДОНИЈА БИРО

Македонија биро е едно од најстарите консултантски друштва во РМ. Формирано е на 15.06.1971 година, и е единствена специјализирана организација за давање стручна и друга помош на сите кадри од областа на буџетите и буџетските корисници, здравствените и непрофитни организации и делумно и за трговските друштва преку одржување на разни стручни советувања, семинари, лични контакти и други форми на едукација на споменатиот кадар.

повеќе...

 

  • Стручна литература
  • Обрасци
  • Канцелариски материјал

Советувања

“МАКЕДОНИЈА БИРО” - Скопје

Консултантско друштво за економско-правни и други услуги

организира стручно-едукативно советување на тема:

ИЗГОТВУВАЊЕ НА ЗАВРШНАТА СМЕТКА ЗА 2019 г.; ПОЈАСНУВАЊА ЗА ПОВАЖНИ ЗАКОНСКИ ПРОПИСИ, КОИ ИМААТ ДИРЕКТНО ВЛИЈАНИЕ НА ЗАВРШНАТА СМЕТКА И ЗА ДРУГИ МАТЕРИЈАЛНО-ФИНАНСИСКИ И ПРАВНИ ПРАШАЊА

Стручното советување ќе се одржи во:

- ОХРИД - хотел “МИЛЕНИУМ” на 27, 28 и 29 јануари 2020 година; и

- СКОПЈЕ - хотел “КОНТИНЕНТАЛ” на 30 и 31 јануари 2020 година.

Повеќе

Курсна листа

повеќе

Корисни линкови

повеќе