Известувања

23.08.2016

Соопштение за плати за месец Август 2016 година

повеќе

08.08.2016

Движење на индексот на цените на мало во Република Македонија за месец Јули 2016 година

повеќе

22.07.2016

Соопштение за плати за месец Јули 2016 година

повеќе

07.07.2016

Движење на индексот на цените на мало во Република Македонија за месец Јуни 2016 година

повеќе

22.06.2016

Соопштение за плати за месец Јуни 2016 година

повеќе

07.06.2016

Движење на индексот на цените на мало во Република Македонија за месец Мај 2016 година

повеќе

20.05.2016

Соопштение за плати за месец Мај 2016 година

повеќе

09.05.2016

Движење на индексот на цените на мало во Република Македонија за месец Април 2016 година

повеќе

29.10.2015

П О К А Н А ЗА ПРЕТПЛАТА НА МЕСЕЧНИОТ БИЛТЕН “ПРАКСА, СМЕТКОВОДСТВО, ФИНАНСИИ И ПРАВНА ПРОБЛЕМАТИКА” ЗА 2016 г.

повеќе

23.08.2016

Соопштение за плати за месец Август 2016 година

повеќе

 

Н О В О

ПРИРАЧНИК

Најново издание на аналитички сметковен план усогласен според најновите законски прописи.

Овој сметковен план неопходно е потребен за сите буџети и буџетски корисници.

Заради новите приходни сметки, без новиот сметковен план потешко ќе можат да се извршуваат вирманските налози преку трезорот, но и во исправноста на водењето на книговодствената евиденција и во искажувањето на податоците во финансиските извештаи во текот на годината и на крајот на годината со завршната сметка.

Сите заинтересирани можат да го порачаат истиот преку Комерцијалната служба на Македонија биро – Скопје:

тел: +389(0)2 31 27 044
e-mail:  info@makedonijabiro.com.mk
e-mail: mbiro@t-home.mk

 

МАКЕДОНИЈА БИРО

Македонија биро е едно од најстарите консултантски друштва во РМ. Формирано е на 15.06.1971 година, и е единствена специјализирана организација за давање стручна и друга помош на сите кадри од областа на буџетите и буџетските корисници, здравствените и непрофитни организации и делумно и за трговските друштва преку одржување на разни стручни советувања, семинари, лични контакти и други форми на едукација на споменатиот кадар.

повеќе...

 

  • Стручна литература
  • Обрасци
  • Канцелариски материјал

Советувања

“МАКЕДОНИЈА БИРО” - Скопје

Консултантско друштво за економско-правни и други услуги

организира стручно-едукативно советување на тема:

АКТУЕЛНИ ПРАШАЊА ОД ПРИМЕНАТА НА ПРОПИСИТЕ, КОИ ЈА РЕГУЛИРААТ ДАНОЧНАТА ПОЛИТИКА И РАБОТНИТЕ ОДНОСИ; ПОЈАСНУВАЊА И УКАЖУВАЊА ОД ДРЖАВНАТА КОМИСИЈА, ВО ВРСКА СО ЖАЛБЕНИТЕ ПОСТАПКИ ЗА ЈАВНИТЕ НАБАВКИ

Советувањето ќе се одржи во:

- СТРУГА - хотел “ДРИМ” на 22, 23 и 24 јуни 2016 година и

- СКОПЈЕ - хотел “КОНТИНЕНТАЛ” на 27 и 28 јуни 2016 година..

повеќе

Курсна листа

повеќе

Корисни линкови

повеќе