Известувања

07.08.2017

Движење на индексот на цените на мало во Република Македонија за месец Јули 2017 година

повеќе

21.07.2017

Соопштение за плати за месец Јули 2017 година

повеќе

07.07.2017

Движење на индексот на цените на мало во Република Македонија за месец Јуни 2017 година

повеќе

22.06.2017

Соопштение за плати за месец Јуни 2017 година

повеќе

07.06.2016

Движење на индексот на цените на мало во Република Македонија за месец Мај 2017 година

повеќе

22.05.2017

Соопштение за плати за месец Мај 2017 година

повеќе

08.05.2017

Движење на индексот на цените на мало во Република Македонија за месец Април 2017 година

повеќе

21.04.2017

Соопштение за плати за месец Април 2017 година

повеќе

24.01.2017

Основица за пресметување на придонесите од плата за 2017 година

повеќе

25.11.2016

П О К А Н А ЗА ПРЕТПЛАТА НА МЕСЕЧНИОТ БИЛТЕН “ПРАКСА, СМЕТКОВОДСТВО, ФИНАНСИИ И ПРАВНА ПРОБЛЕМАТИКА” ЗА 2017 г.

повеќе

07.08.2017

Движење на индексот на цените на мало во Република Македонија за месец Јули 2017 година

повеќе

 

Н О В О

ПРИРАЧНИК

Најново издание на аналитички сметковен план усогласен според најновите законски прописи.

Овој сметковен план неопходно е потребен за сите буџети и буџетски корисници.

Заради новите приходни сметки, без новиот сметковен план потешко ќе можат да се извршуваат вирманските налози преку трезорот, но и во исправноста на водењето на книговодствената евиденција и во искажувањето на податоците во финансиските извештаи во текот на годината и на крајот на годината со завршната сметка.

Сите заинтересирани можат да го порачаат истиот преку Комерцијалната служба на Македонија биро – Скопје:

тел: +389(0)2 31 27 044
e-mail:  info@makedonijabiro.com.mk
e-mail: mbiro@t-home.mk

 

МАКЕДОНИЈА БИРО

Македонија биро е едно од најстарите консултантски друштва во РМ. Формирано е на 15.06.1971 година, и е единствена специјализирана организација за давање стручна и друга помош на сите кадри од областа на буџетите и буџетските корисници, здравствените и непрофитни организации и делумно и за трговските друштва преку одржување на разни стручни советувања, семинари, лични контакти и други форми на едукација на споменатиот кадар.

повеќе...

 

  • Стручна литература
  • Обрасци
  • Канцелариски материјал

Советувања

“МАКЕДОНИЈА БИРО” - Скопје

Консултантско друштво за економско-правни и други услуги

организира стручно-едукативно советување на тема:

ПРИМЕНА НА ПРОПИСИТЕ ЗА СМЕТКОВОДСТВО И СМЕТКОВОДСТВЕНО РАБОТЕЊЕ ВО ПРАКСАТА И ДРУГИ ПРАВНО-ЕКОНОМСКИ ПРОПИСИ

Советувањето ќе се одржи во:

- СКОПЈЕ - хотел “КОНТИНЕНТАЛ” на 19 и 20 јуни 2017 година;

- БИТОЛА - хотел “МИЛЕНИУМ ПАЛАС” на 21 јуни 2017 година; и

- СТРУГА - хотел “ДРИМ” на 22, 23 и 24 јуни 2017 година.

повеќе

Курсна листа

повеќе

Корисни линкови

повеќе