Известувања

20.06.2024

Соопштение за плати за месец Јуни 2024 година

повеќе

07.06.2024

Движење на индексот на цените на мало во Република Македонија за месец Мај 2024 година

повеќе

22.05.2025

Соопштение за плати за месец Мај 2024 година

повеќе

07.05.2024

Движење на индексот на цените на мало во Република Македонија за месец Април 2024 година

повеќе

23.04.2024

Соопштение за плати за месец Април 2024 година

повеќе

08.04.2024

Движење на индексот на цените на мало во Република Македонија за месец Март 2024 година

повеќе

21.03.2024

Соопштение за плати за месец Март 2023 година

повеќе

07.03.2024

Движење на индексот на цените на мало во Република Македонија за месец Февруари 2024 година

повеќе

22.02.2024

Соопштение за плати за месец Февруари 2024 година

повеќе

14.02.2024

Движење на индексот на цените на мало во Република Македонија за месец Јануари 2024 година

повеќе

23.01.2023

Основица за пресметување на придонесите од плата за 2023 година

повеќе

20.06.2025

Соопштение за плати за месец Јуни 2024 година

повеќе

 

07.06.2024

Движење на индексот на цените на мало во Република Македонија за месец Мај 2024 година

повеќе

 

ПОКАНА

За годишна претплата на месечниот билтен "ПРАКСА, СМЕТКОВОДСТВО, ФИНАНСИИ И ПРАВНА ПРОБЛЕМАТИКА" за 2024 година

повеќе

 

 

МАКЕДОНИЈА БИРО - Скопје Консултантско друштво за економско-правни и други услуги

Покана за годишна претплата на месечниот билтен “Пракса, сметководство, финансии и правна проблематика” за 2023 година

Почитувани и ценети претплатници, на нашиот месечен билтен “Пракса, сметководство, финансии и правна проблематика”, Ви се обраќаме и Ви препорачуваме, да останете и понатаму со нашето консултантско друштво, кое постои повеќе од 50 години и работи на стручна и научна основа во делот на сметководството, финансиите и правото, исклучиво за буџетите и буџетските корисници (државните органи и фондовите), јавните установи (образование, наука, култура, социјална и детска заштита и здравствените установи), како и непрофитните организации. Ги покануваме и новите заинтересирани коминтенти, да ни се придружат и да станат наши редовни претплатници.

 

повеќе

 

МАКЕДОНИЈА БИРО

Македонија биро е едно од најстарите консултантски друшт ва во РМ. Формирано е на 15.06.1971 година, и е единствена специјализирана организација за давање стручна и друга помош на сите кадри од областа на буџетите и буџетските корисници, здравствените и непрофитни организации и делумно и за трговските друштва преку одржување на разни стручни советувања, семинари, лични контакти и други форми на едукација на споменатиот кадар.

повеќе...

 

  • Стручна литература
  • Обрасци
  • Канцелариски материјал

Советувања

ПОЧИТУВАНИ

“МАКЕДОНИЈА БИРО” - Скопје

Консултантско друштво за економско-правни и други услуги

организира стручно-едукативно советување на тема:

ПЛАТИТЕ ВО 2024 год. ЗАЕДНО СО МИНИМАЛНАТА ПЛАТА ПО НОВО; ЗАКОНСКИТЕ ПРОПИСИ КОИ ДЕЛУМНО СЕ ПРИМЕНУВААТ ВО 2024 год. И ЦЕЛОСНО ВО 2025 год.; И МНОГУ ДРУГИ МАТЕРИЈАЛНО-ФИНАНСИСКИ И ПРАВНИ ПРАШАЊА

„on-line“, на 12 јуни 2024 година

покана и пријава

Корисни линкови

повеќе