Известувања

07.12.2016

Движење на индексот на цените на мало во Република Македонија за месец Ноември 2016 година

повеќе

25.11.2016

П О К А Н А ЗА ПРЕТПЛАТА НА МЕСЕЧНИОТ БИЛТЕН “ПРАКСА, СМЕТКОВОДСТВО, ФИНАНСИИ И ПРАВНА ПРОБЛЕМАТИКА” ЗА 2017 г.

повеќе

22.11.2016

Соопштение за плати за месец Ноември 2016 година

повеќе

07.11.2016

Движење на индексот на цените на мало во Република Македонија за месец Октомври 2016 година

повеќе

21.10.2016

Соопштение за плати за месец Октомври 2016 година

повеќе

07.10.2016

Движење на индексот на цените на мало во Република Македонија за месец Септември 2016 година

повеќе

21.09.2016

Соопштение за плати за месец Септември 2016 година

повеќе

09.09.2016

Движење на индексот на цените на мало во Република Македонија за месец Август 2016 година

повеќе

23.08.2016

Соопштение за плати за месец Август 2016 година

повеќе

07.12.2016

Движење на индексот на цените на мало во Република Македонија за месец Ноември 2016 година

повеќе

 

25.11.2016

П О К А Н А ЗА ПРЕТПЛАТА НА МЕСЕЧНИОТ БИЛТЕН “ПРАКСА, СМЕТКОВОДСТВО, ФИНАНСИИ И ПРАВНА ПРОБЛЕМАТИКА” ЗА 2017 г.

повеќе

 

Н О В О

ПРИРАЧНИК

Најново издание на аналитички сметковен план усогласен според најновите законски прописи.

Овој сметковен план неопходно е потребен за сите буџети и буџетски корисници.

Заради новите приходни сметки, без новиот сметковен план потешко ќе можат да се извршуваат вирманските налози преку трезорот, но и во исправноста на водењето на книговодствената евиденција и во искажувањето на податоците во финансиските извештаи во текот на годината и на крајот на годината со завршната сметка.

Сите заинтересирани можат да го порачаат истиот преку Комерцијалната служба на Македонија биро – Скопје:

тел: +389(0)2 31 27 044
e-mail:  info@makedonijabiro.com.mk
e-mail: mbiro@t-home.mk

 

МАКЕДОНИЈА БИРО

Македонија биро е едно од најстарите консултантски друштва во РМ. Формирано е на 15.06.1971 година, и е единствена специјализирана организација за давање стручна и друга помош на сите кадри од областа на буџетите и буџетските корисници, здравствените и непрофитни организации и делумно и за трговските друштва преку одржување на разни стручни советувања, семинари, лични контакти и други форми на едукација на споменатиот кадар.

повеќе...

 

  • Стручна литература
  • Обрасци
  • Канцелариски материјал

Советувања

“МАКЕДОНИЈА БИРО” - Скопје

Консултантско друштво за економско-правни и други услуги

организира стручно-едукативно советување на тема:

ОЦЕНУВАЊЕТО НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ СЛУЖБЕНИЦИ ЗА 2016 год.,; КАКОВ СТАТУС ЌЕ ДОБИЈАТ ЛОШО ОЦЕНЕТИТЕ АДМИНИСТРАТИВНИ СЛУЖБЕНИЦИ СО ОЦЕНА “Г и Д” ЗА 2016 год.; ОСТВАРУВАЊЕ ПРАВО НА ПЕНЗИЈА СПОРЕД ЗПИО, СОЛИДАРНИ ИСПЛАТИ ЗА ПОПЛАВЕНИТЕ И ПОСТРАДАНИ ОД ЗЕМЈОТРЕСИТЕ И ДРУГИ МАТЕРИЈАЛНО ФИНАНСИСКИ ПРАШАЊА

Советувањето ќе се одржи во:

- СТРУГА - хотел “ДРИМ” на 28, 29 и 30 септември 2016 година и

- СКОПЈЕ - хотел “КОНТИНЕНТАЛ” на 3 и 4 октомври 2016 година.

повеќе

Курсна листа

повеќе

Корисни линкови

повеќе