Известувања

23.04.2024

Соопштение за плати за месец Април 2024 година

повеќе

08.04.2024

Движење на индексот на цените на мало во Република Македонија за месец Март 2024 година

повеќе

21.03.2024

Соопштение за плати за месец Март 2023 година

повеќе

07.03.2024

Движење на индексот на цените на мало во Република Македонија за месец Февруари 2024 година

повеќе

22.02.2024

Соопштение за плати за месец Февруари 2024 година

повеќе

14.02.2024

Движење на индексот на цените на мало во Република Македонија за месец Јануари 2024 година

повеќе

23.01.2024

Соопштение за плати за месец Јануари 2024 година

повеќе

09.01.2024

Движење на индексот на цените на мало во Република Македонија за месец Декември 2023 година

повеќе

21.12.2023

Соопштение за плати за месец Декември 2023 година

повеќе

07.12.2023

Движење на индексот на цените на мало во Република Македонија за месец Ноември 2023 година

повеќе

23.01.2023

Основица за пресметување на придонесите од плата за 2023 година

повеќе

Papyrus

Papyrus Plano-Dynamic Copy paper A4


Fabriano

Fabriano Copy paper A4


Fabriano

Fabriano Multipurpose


...


...


...


...


...


...


...


VE-GE

VE-GE Copy paper A3


MAGISTR

MAGISTR Copy paper


Fabriano

Fabriano Multipurpose


...


...


...


...


...


...


...


 <<<   <   1   2   3   4   5   6   >   >>> 

Советувања

ПОЧИТУВАНИ

“МАКЕДОНИЈА БИРО” - Скопје

Консултантско друштво за економско-правни и други услуги

организира стручно-едукативно советување на тема:

ИЗГОТВУВАЊЕ НА ЗАВРШНАТА СМЕТКА ЗА 2023 година; ПОЈАСНУВАЊА ЗА ПОВАЖНИ ЗАКОНСКИ ПРОПИСИ, КОИ ИМААТ ДИРЕКТНО ИЛИ ИНДИРЕКТНО ВЛИЈАНИЕ НА ЗАВРШНАТА СМЕТКА И ЗА ДРУГИ МАТЕРИЈАЛНО-ФИНАНСИСКИ И ПРАВНИ ПРАШАЊА

Струга – хотел „ДРИМ“, на 29, 30 и 31 јануари 2024 година

за оние кандидати кои не можат да присуствуваат на советувањето во Струга организираме “on-line” предавање на 1 и 2 февруари 2024 година

покана и пријава

Корисни линкови

повеќе