Известувања

22.05.2023

Соопштение за плати за месец Мај 2023 година

повеќе

08.05.2023

Движење на индексот на цените на мало во Република Македонија за месец Април 2023 година

повеќе

20.04.2023

Соопштение за плати за месец Април 2023 година

повеќе

07.04.2023

Движење на индексот на цените на мало во Република Македонија за месец Март 2023 година

повеќе

21.03.2023

Соопштение за плати за месец Март 2023 година

повеќе

07.03.2023

Движење на индексот на цените на мало во Република Македонија за месец февруари 2023 година

повеќе

22.02.2023

Соопштение за плати за месец Февруари 2023 година

повеќе

14.02.2023

Движење на индексот на цените на мало во Република Македонија за месец Јануари 2023 година

повеќе

23.01.2023

Соопштение за плати за месец Јануари 2023 година

повеќе

23.01.2023

Основица за пресметување на придонесите од плата за 2023 година

повеќе

09.01.2023

Движење на индексот на цените на мало во Република Македонија за месец Декември 2022 година

повеќе

Адреса: ул. Св. Кирил и Методиј бр. 48 (Градски Зид Блок 5)

тел: +389(0)2 31 27 044
факс: +389(0)2 31 10 139
e-mail:  info@makedonijabiro.com.mk
e-mail: mbiro@t.mk

www.makedonijabiro.com.mk

Продавница ул. Св. Кирил и Методиј бр. 48 тел: +389(0)2 31 27 044 локал 106

Лица за контакт

Љубе Јовановски - Комерција тел: +389(0)71 342 010

Лила Лазевска - Правна проблематика e-mail: lila.lazevska@makedonijabiro.com.mk

За проблеми од областа на сметководство - Иван Кузмановски и Ирена Настевска

Советувања

ПОЧИТУВАНИ

“МАКЕДОНИЈА БИРО” - Скопје

Консултантско друштво за економско-правни и други услуги

организира стручно-едукативно советување на тема:

ИЗГОТВУВАЊЕ НА ЗАВРШНАТА СМЕТКА ЗА 2022 година; ПОЈАСНУВАЊА ЗА ПОВАЖНИ ЗАКОНСКИ ПРОПИСИ, КОИ ИМААТ ДИРЕКТНО ВЛИЈАНИЕ НА ЗАВРШНАТА СМЕТКА, НОВИТЕ ЗАКОНСКИ ПРОПИСИ И ЗА ДРУГИ МАТЕРИЈАЛНО-ФИНАНСИСКИ И ПРАВНИ ПРАШАЊА

Стручното советување ќе се одржи онлине

покана

пријава

Корисни линкови

повеќе