Известувања

21.11.2023

Соопштение за плати за месец Ноември 2023 година

повеќе

07.11.2023

Движење на индексот на цените на мало во Република Македонија за месец Октомври 2023 година

повеќе

20.10.2023

Соопштение за плати за месец Октомври 2023 година

повеќе

09.10.2023

Движење на индексот на цените на мало во Република Македонија за месец Септември 2023 година

повеќе

20.09.2023

Соопштение за плати за месец Септември 2023 година

повеќе

07.09.2023

Движење на индексот на цените на мало во Република Македонија за месец Август 2023 година

повеќе

21.08.2023

Соопштение за плати за месец Август 2023 година

повеќе

07.08.2023

Движење на индексот на цените на мало во Република Македонија за месец Јули 2023 година

повеќе

21.07.2023

Соопштение за плати за месец Јули 2023 година

повеќе

07.07.2023

Движење на индексот на цените на мало во Република Македонија за месец Јуни 2023 година

повеќе

23.01.2023

Основица за пресметување на придонесите од плата за 2023 година

повеќе

Адреса: ул. Св. Кирил и Методиј бр. 48 (Градски Зид Блок 5)

тел: +389(0)2 31 27 044
факс: +389(0)2 31 10 139
e-mail:  info@makedonijabiro.com.mk
e-mail: mbiro@t.mk

www.makedonijabiro.com.mk

Продавница ул. Св. Кирил и Методиј бр. 48 тел: +389(0)2 31 27 044 локал 106

Лица за контакт

Љубе Јовановски - Комерција тел: +389(0)71 342 010

Лила Лазевска - Правна проблематика e-mail: lila.lazevska@makedonijabiro.com.mk

За проблеми од областа на сметководство - Иван Кузмановски и Ирена Настевска

Советувања

ПОЧИТУВАНИ

“МАКЕДОНИЈА БИРО” - Скопје

Консултантско друштво за економско-правни и други услуги

организира стручно-едукативно советување на тема:

ПЛАТИТЕ ПО НОВО; НОВИ ЗАКОНСКИ ПРОПИСИ; ФИНАНСИСКИТЕ ПЛАНОВИ ЗА 2024 година; ПОПИС НА СРЕДСТВАТА ЗА 2023 година И ДРУГИ МАТЕРИЈАЛНО-ФИНАНСИСКИ ПРАШАЊА

Стручното советување ќе се одржи онлине

покана

пријава

Корисни линкови

повеќе