Известувања

21.05.2020

Соопштение за плати за месец Maj 2020 година

повеќе

07.05.2019

Движење на индексот на цените на мало во Република Македонија за месец Април 2020 година

повеќе

21.04.2020

Соопштение за плати за месец Април 2020 година

повеќе

07.03.2020

Движење на индексот на цените на мало во Република Македонија за месец Март 2020 година

повеќе

20.03.2030

Соопштение за плати за месец Март 2020 година

повеќе

09.03.2020

Движење на индексот на цените на мало во Република Македонија за месец Февруари 2020 година

повеќе

20.02.2020

Соопштение за плати за месец Февруари 2020 година

повеќе

14.02.2020

Движење на индексот на цените на мало во Република Македонија за месец Јануари 2020 година

повеќе

22.01.2020

Основица за пресметување на придонесите од плата и даночно ослободување за за 2020 година

повеќе

Адреса: ул. Св. Кирил и Методиј бр. 48 (Градски Зид Блок 5)

тел: +389(0)2 31 27 044
факс: +389(0)2 31 10 139
e-mail:  info@makedonijabiro.com.mk
e-mail: mbiro@t.mk

www.makedonijabiro.com.mk

Продавница ул. Св. Кирил и Методиј бр. 48 тел: +389(0)2 31 27 044 локал 106

Лица за контакт

Љубе Јовановски - Комерција тел: +389(0)71 342 010

Лила Лазевска - Правна проблематика e-mail: lila.lazevska@makedonijabiro.com.mk

За проблеми од областа на сметководство - Иван Кузмановски и Ирена Настевска

Советувања

“МАКЕДОНИЈА БИРО” - Скопје

Консултантско друштво за економско-правни и други услуги

организира стручно-едукативно советување на тема:

ИЗГОТВУВАЊЕ НА ЗАВРШНАТА СМЕТКА ЗА 2019 г.; ПОЈАСНУВАЊА ЗА ПОВАЖНИ ЗАКОНСКИ ПРОПИСИ, КОИ ИМААТ ДИРЕКТНО ВЛИЈАНИЕ НА ЗАВРШНАТА СМЕТКА И ЗА ДРУГИ МАТЕРИЈАЛНО-ФИНАНСИСКИ И ПРАВНИ ПРАШАЊА

Стручното советување ќе се одржи во:

- ОХРИД - хотел “МИЛЕНИУМ” на 27, 28 и 29 јануари 2020 година; и

- СКОПЈЕ - хотел “КОНТИНЕНТАЛ” на 30 и 31 јануари 2020 година.

Повеќе

Курсна листа

повеќе

Корисни линкови

повеќе