Известувања

20.07.2021

Соопштение за плати за месец Јули 2021 година

повеќе

07.07.2021

Движење на индексот на цените на мало во Република Македонија за месец Јуни 2021 година

повеќе

22.06.2021

Соопштение за плати за месец Јуни 2021 година

повеќе

07.06.2021

Движење на индексот на цените на мало во Република Македонија за месец Мај 2020 година

повеќе

21.05.2021

Соопштение за плати за месец Мај 2021 година

повеќе

07.05.2021

Движење на индексот на цените на мало во Република Македонија за месец Април 2021 година

повеќе

21.04.2021

Соопштение за плати за месец Април 2021 година

повеќе

07.04.2021

Движење на индексот на цените на мало во Република Македонија за месец Март 2021 година

повеќе

23.03.2021

Соопштение за плати за месец Март 2021 година

повеќе

08.03.2021

Движење на индексот на цените на мало во Република Македонија за месец Февруари 2021 година

повеќе

21.01.2021

Основица за пресметување на придонесите од плата за 2021 година

повеќе

...


...


...


...


...


...


...


...


...


...


...


...


...


...


...


...


...


...


...


...


 <<<   <   1   2   3   4   5   6   >   >>> 

Советувања

ПОЧИТУВАНИ

“МАКЕДОНИЈА БИРО” - Скопје

Консултантско друштво за економско-правни и други услуги

организира стручно-едукативно “он-лине” предавање на тема:

 

ПРИМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА БУЏЕТОТ ЗА 2021 год. СО ПОЈАСНУВАЊЕ НА ОДДЕЛНИ НОВИНИ ВО НЕГОВАТА ПРАКТИЧНА ПРИМЕНА, АКТУЕЛНИ ПРАШАЊА ОД ЗАКОНОТ ЗА ДАНОК НА ЛИЧЕН ДОХОД И МНОГУ ДРУГИ ЗАКОНИ КОИ ГО РЕГУЛИРААТ МАТЕРИЈАЛНО-ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ, ЈАВНИТЕ НАБАВКИ ВО ПРАКСАТА, ОТВОРАЊЕТО НА ДЕЛОВНИТЕ КНИГИ ЗА 2021 год. И ПРЕНОС НА САЛДАТА, КАКО И РАЗНИ ДРУГИ УКАЖУВАЊА И ПОЈАСНУВАЊА ОД СЕКОЈДНЕВНОТО РАБОТЕЊЕ СО КОМПЛЕТНИ ПРАКТИЧНИ ПРИМЕРИ ЗА КНИЖЕЊЕ

покана

известување

пријава

Корисни линкови

повеќе