Известувања

22.05.2025

Соопштение за плати за месец Мај 2024 година

повеќе

07.05.2024

Движење на индексот на цените на мало во Република Македонија за месец Април 2024 година

повеќе

23.04.2024

Соопштение за плати за месец Април 2024 година

повеќе

08.04.2024

Движење на индексот на цените на мало во Република Македонија за месец Март 2024 година

повеќе

21.03.2024

Соопштение за плати за месец Март 2023 година

повеќе

07.03.2024

Движење на индексот на цените на мало во Република Македонија за месец Февруари 2024 година

повеќе

22.02.2024

Соопштение за плати за месец Февруари 2024 година

повеќе

14.02.2024

Движење на индексот на цените на мало во Република Македонија за месец Јануари 2024 година

повеќе

23.01.2024

Соопштение за плати за месец Јануари 2024 година

повеќе

09.01.2024

Движење на индексот на цените на мало во Република Македонија за месец Декември 2023 година

повеќе

23.01.2023

Основица за пресметување на придонесите од плата за 2023 година

повеќе

...


...


...


...


...


...


...


...


...


...


...


...


...


...


...


...


...


...


...


...


 <<<   <   1   2   3   4   5   6   >   >>> 

Советувања

ПОЧИТУВАНИ

“МАКЕДОНИЈА БИРО” - Скопје

Консултантско друштво за економско-правни и други услуги

организира стручно-едукативно советување на тема:

ПЛАТИТЕ ВО 2024 год. ЗАЕДНО СО МИНИМАЛНАТА ПЛАТА ПО НОВО; ЗАКОНСКИТЕ ПРОПИСИ КОИ ДЕЛУМНО СЕ ПРИМЕНУВААТ ВО 2024 год. И ЦЕЛОСНО ВО 2025 год.; И МНОГУ ДРУГИ МАТЕРИЈАЛНО-ФИНАНСИСКИ И ПРАВНИ ПРАШАЊА

„on-line“, на 12 јуни 2024 година

покана и пријава

Корисни линкови

повеќе