Известувања

21.03.2023

Соопштение за плати за месец Март 2023 година

повеќе

07.03.2023

Движење на индексот на цените на мало во Република Македонија за месец февруари 2023 година

повеќе

22.02.2023

Соопштение за плати за месец Февруари 2023 година

повеќе

14.02.2023

Движење на индексот на цените на мало во Република Македонија за месец Јануари 2023 година

повеќе

23.01.2023

Соопштение за плати за месец Јануари 2023 година

повеќе

23.01.2023

Основица за пресметување на придонесите од плата за 2023 година

повеќе

09.01.2023

Движење на индексот на цените на мало во Република Македонија за месец Декември 2022 година

повеќе

22.12.2022

Соопштение за плати за месец Декември 2022 година

повеќе

12.07.2022

Движење на индексот на цените на мало во Република Македонија за месец Ноември 2022 година

повеќе

23.11.2022

Соопштение за плати за месец Ноември 2022 година

повеќе

07.11.2022

Движење на индексот на цените на мало во Република Македонија за месец Октомври 2022 година

повеќе

Вирмани

Образец 83


Девизно работење

Извештај за наплата од странство


Благајнички извештај

Благајнички извештај


Финансиска картица

Финансиска картица


Вирмани

Образец 90


Девизно работење

Налог за извршување на дознака во странство

Извештај за исплата по акредитив


Налог за книжење

Налог за книжење


Финансиска картица

Финансиска картица


 <<<   <   1   2   >   >>> 

Советувања

ПОЧИТУВАНИ

“МАКЕДОНИЈА БИРО” - Скопје

Консултантско друштво за економско-правни и други услуги

организира стручно-едукативно советување на тема:

ИЗГОТВУВАЊЕ НА ЗАВРШНАТА СМЕТКА ЗА 2022 година; ПОЈАСНУВАЊА ЗА ПОВАЖНИ ЗАКОНСКИ ПРОПИСИ, КОИ ИМААТ ДИРЕКТНО ВЛИЈАНИЕ НА ЗАВРШНАТА СМЕТКА, НОВИТЕ ЗАКОНСКИ ПРОПИСИ И ЗА ДРУГИ МАТЕРИЈАЛНО-ФИНАНСИСКИ И ПРАВНИ ПРАШАЊА

Стручното советување ќе се одржи онлине

покана

пријава

Корисни линкови

повеќе